INSCHRIJFFORMULIER 

PRINCENHOFWEEKEND "80 JAAR VALK" - 14 & 15 SEPTEMBER - GROU

E-mail adres:
Voornaam stuurman/vrouw:
Tussenvoegsel:
Achternaam stuurman/vrouw:
Mobiel:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Zeilnummer:
Scheepsnaam:
Bemanning 1:
Bemanning 2:
Bemanning 3:
inschrijving :alleen 2 wedstrijden zaterdag € 15,00: ja
inschrijving : 2 wedstrijden zaterdag + Princenhoftocht zondag € 30,00: ja
inschrijving alleen Princenhoftocht zondag € 15,00: ja
gratis Valk takelen (er in): nee
vrijdag
zaterdag
zondag
gratis Valk takelen (er uit): nee
zaterdag
zondag
aantal personen koffie & cake op zondagochtend bij Jachtwerf Albert Wester (gratis):
Valkenbuffet Hotel Oostergoo (zaterdagavond) - € 20,00 p.p.:
Kindermenu Hotel Oostergoo (zaterdagavond) € 7,50:
Het totaalbedrag tel ik zelf op en ik maak het verschuldigde totaalbedrag voor 8 sept. 2019 over op bankrekening NL24 INGB 0001 4356 73 t.n.v. de Valkenklasse Organisatie. Maaltijden die niet ten minste 24 uur van te voren schriftelijk afgezegd zijn bij de organisatie op info@valkenkringgrou.nl blijven door mij verschuldigd.: ja, ik maak het over
De inschrijvende stuurman/vrouw verklaart deel te nemen aan alle activiteiten voor eigen rekening en risico, dat geldt ook voor zijn/haar bemanningsleden. De organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade aan schip, inventaris, persoonlijke bezittingen of personen, direct of indirect ten gevolge van deelname of aanwezigheid bij dit evenement. Het deelnemende vaartuig is deugdelijk verzekerd tegen Aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.500.000 per gebeurtenis: ja, akkoord
OPMERKINGEN/BIJZONDERE WENSEN: